ปากีสถาน ยังปะทุจากการจับกุมนายข่าน เป็นเหตุให้กลุ่มผู้สนับสนุนลุกฮือประท้วงทั่วประเทศ

ปากีสถาน หรือชื่อทางการคือ สาธารณรัฐอิสลามปากีสถาน เป็นประเทศที่ตั้งอยู่ในเอเชียใต้ มีพรมแดนติดกับประเทศอินเดีย อิหร่าน อัฟกานิสถาน และจีน และประเทศถูกแยกออกจากทาจิกิสถานด้วยฉนวนวาคานทางทิศเหนือ และมีชายฝั่งติดกับทะเลอาหรับ มีเขตแดนทางทะเลต่อเนื่องกับน่านน้ำโอมาน มีประชากรกว่า 150 ล้านคน มากเป็นอันดับ 6 ของโลก และเป็นประเทศที่นับถือศาสนาอิสลามใหญ่เป็นอันดับที่สอง (รองจากอินโดนีเซีย) และเป็นสมาชิกที่สำคัญขององค์การความร่วมมืออิสลาม และเป็นหนึ่งในไม่กี่ประเทศที่มีอาวุธนิวเคลียร์ไว้ในครอบครอง

ประเทศปากีสถาน

ปากีสถาน มีสภาพภูมิอากาศของประเทศปากีสถานแตกต่างกันออกไปตามสภาพที่ตั้ง มีตั้งแต่อากาศร้อนจัดจนถึงอากาศหนาวจัดในตอนเหนือของประเทศ ในตอนกลางของประเทศเป็นที่ราบมีอากาศร้อนในฤดูร้อนและเย็นลงในฤดูหนาวส่วนทางตอนเหนือจะมีอากาศต่ำกว่าจุดเยือกแข็งในฤดูหนาวจึงมีหิมะปกคลุมอยู่ทั่วไปปริมาณน้ำฝนที่ตกค่อนข้างมากยกเว้นทางตอนใต้ของประเทศติดกับทะเลอาหรับและมหาสมุทรอินเดียแต่มีฝนตกน้อยเนื่องจากพื้นที่เป็นทะเลทรายไม่ได้รับอิทธิพลลมมรสุมเลย

ปากีสถานเคยเป็นรัฐหนึ่งในอาณานิคมของอังกฤษ แต่เมื่อสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่สอง อินเดียได้รับเอกราชจากอังกฤษ ปัญหาข้อขัดแย้งมาจากส่วนใหญ่ในอินเดียจะมีชาวฮินดูมาก แต่ปากีสถานและบังกลาเทศมีชาวมุสลิมมากกว่า ซึ่งสองศาสนานี้ขัดแย้งกันจึงเกิดการแยกประเทศกันเป็นปากีสถานตะวันตก (ปากีสถานปัจจุบัน) และปากีสถานตะวันออก (บังกลาเทศ) ภายหลังพื้นที่ปากีสถานตะวันออกซึ่งไม่ได้ถูกดูแลพัฒนาจากรัฐบาลนักจึงได้ประกาศเอกราชเป็นประเทศบังกลาเทศ ในปี ค.ศ. 1971

ปากีสถาน

การปกครองของปากีสถาน

ปากีสถาน ปกครองแบบสาธารณรัฐอิสลาม มีประธานาธิบดีเป็นประมุข นายกรัฐมนตรีเป็นหัวหน้าฝ่ายบริหาร มีการแบ่งเขตการปกครองออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ ได้แก่ แคว้น (province) และดินแดน (territory) มีการประมาณประชากรของปากีสถานในปี พ.ศ. 2552 ประมาณ 180,800,000 คน โดยชาวปัญจาบเป็นประชากรกลุ่มใหญ่ที่สุดในประเทศ มีจำนวนกว่าร้อยละ 60-70 รองลงมาเป็นพวกซินด์ และปาทาน นอกจากนี้ยังมีประชากรกลุ่มอื่น อย่างชาวอัฟกันอพยพ, บัลติ, เคอร์ดิสถาน, กัศมีร์ นอกจากนี้ยังมีกลุ่มชนที่อพยพเข้ามาทีหลังอย่าง ชาวปากีสถานเชื้อสายจีน และชาวปากีสถานเชื้อสายไทย

ประชากรกว่าร้อยละ 97 นับถือศาสนาอิสลาม โดยส่วนใหญ่เป็นซุนนีย์ ส่วนร้อยละ 20 เท่านั้นที่เป็นชีอะห์ มีผู้นับถือศาสนาอื่นอยู่บ้าง แต่มีอยู่ประปราย และส่วนใหญ่จะอาศัยอยู่ตามเมืองใหญ่ๆ ประชากรส่วนใหญ่อาศัยอยู่ในเขตชนบท และเขตที่ราบลุ่มแม่น้ำสินธุ โดยส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ทั้งการเพาะปลูก การเลี้ยงสัตว์ และการประมง

วัฒนธรรมของชาวปากีสถานแสดงให้เห็นถึงอย่างแท้จริง ผู้ที่มาเยือนจะพบหลักฐานถึงศิลปวัฒนธรรมของชาวปากีสถาน ศิลปกรรมของชาวปากีสถานมีรูปแบบทั้งที่เป็นศิลปกรรมทางศาสนา เช่น พรมขนสัตว์ เครื่องทองเหลือง และรูปแกะสลัก เป็นต้นทางด้านดนตรีและการฟ้อนรำมีประวัติอันยาวนาน การฟ้อนรำเป็นการฟ้อนของชาวปากีสถานโดยเฉพาะ สถานที่สำคัญในประเทศปากีสถานมีอยู่มากมาย เช่น เมืองโมเฮนโจดาโร เป็นสถานที่ทางโบราณคดีที่สำคัญ ส่วนโบราณสถานของศาสนามีปรากฏให้เห็นอยู่ทั่วไป เช่น ที่เมืองลาฮอร์ เป็นเมืองใหญ่อันดับสองของประเทศ มีสถานที่สำคัญ ๆ หลายแห่ง เช่น ค่ายทหารเมืองลาฮอร์ และมัสยิดบาสชาฮิซึ่งสร้างโดยจักรพรรดิออรังเซ็บ มัสยิดบาสชาฮินี้กว้างเป็นอันดับหนึ่งของโลก นอกจากนี้ปากีสถานยังมีสถานที่อื่นที่นาสนใจอีกมาก ควรจะไปเที่ยวดินแดนทางภาคเหนือซึ่งเป็นขุนเขา มีหิมะปกคลุมตลอดฤดูหนาว

ลักษณะทางสังคมส่วนใหญ่ยังเป็นแบบดั้งเดิม ยังยึดจารีตและวัฒนธรรมมุสลิมอย่างเคร่งครัดในการดำรงชีพ แต่ภายหลังเมื่อได้รับอิทธิพลจากตะวันตก จึงมีการเปลี่ยนไปตามแบบวัฒนธรรมตะวันตกบ้าง เช่น ผู้หญิงจะมีส่วนร่วมทางการเมือง งานสวัสดิการสังคม และมีการเรียกร้องสิทธิสตรีให้ทัดเทียมกับบุรุษ โดยจะต้องอยู่ในกรอบวัฒนธรรมอิสลาม

ปากีสถาน – บีบีซี รายการสถานการณ์ความไม่สงบ

เมื่อวันที่ 11 พ.ค. –  บีบีซี รายงาน ถึงความคืบหน้าสถานการณ์ความไม่สงบในประเทศปากีสถาน ว่า เจ้าหน้าที่นำตัว นายอิมร่าน ข่าน อดีตนายกรัฐมนตรี ไปขึ้นศาลที่กองบัญชาการตำรวจในกรุงอิสลามาบัดเมื่อวันที่ 10 พ.ค. ตามเวลาท้องถิ่น เพื่อรับทราบการตั้งข้อหาทุจริตซึ่งนายข่านให้การปฏิเสธ

อย่างไรก็ตาม หากศาลพิจารณาว่านายข่านมีความผิดจริง อดีตนายกฯ ผู้นี้จะถูกตัดสิทธิ์ห้ามเล่นการเมืองตลอดชีวิต รวมถึงไม่สามารถลงสมัครรับเลือกตั้งทั่วไปซึ่งจะเกิดขึ้นในช่วงปลายปีนี้ด้วย

ความเคลื่อนไหวดังกล่าวเกิดขึ้นหนึ่งวันหลังจากศาลพิเศษต่อต้านการทุจริตของปากีสถานมีคำสั่งให้ควบคุมตัวอดีตนายกฯ เป็นเวลา 8 วัน ระหว่างรอพิจารณาคดีคอร์รัปชั่นและคดีอาญาหลายสิบกระทง รวมถึงกรณีกล่าวหาว่านายข่านมีส่วนพัวพันกับการยักย้ายที่ดินของมหาวิทยาลัยอัล-กอดีร์

การจับกุมนายข่านเป็นเหตุให้กลุ่มผู้สนับสนุนลุกฮือประท้วงทั่วประเทศ ทั้งยังบานปลายมีการใช้ความรุนแรงระหว่างผู้ชุมนุมกับเจ้าหน้าที่ความมั่นคง ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย 8 ราย และราว 1,000 คนถูกจับกุม ท่ามกลางความวิตกว่าเหตุการณ์จะยิ่งทวีความรุนแรงเพราะผู้ประท้วงยังรวมตัวชุมนุมต่อเนื่องและเตรียมเคลื่อนเข้าสู่กรุงอิสลามาบัดเพื่อเรียกร้องให้ปล่อยตัวนายข่าน

นอกจากนี้ยังมีรายงานว่าตำรวจนำกำลังจับกุมสมาชิกพรรคเตห์รีค-อี-อินซาฟ (พีทีไอ) ของนายข่าน จำนวนหลายร้อยคน รวมทั้งผู้นำระดับสูงของพรรค ในปฏิบัติการปราบปรามทั่วประเทศ

ขณะที่กองทัพปากีสถานแถลงประณามบรรดาผู้สนับสนุนพรรคพีทีไอพร้อมเตือนว่าจะตอบโต้ผู้ประท้วงที่ก่อความรุนแรงและเป็นภัยคุกคามความมั่นคงของชาติ ทั้งยังมีรายงานการปิดกั้นการเข้าถึงสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆ และสถานศึกษาถูกสั่งปิดด้วย

ปากีสถาน

ปากีสถานส่งทหารปราบปรามชุมนุม

สถานการณ์ที่เกิดขึ้นทำให้ 3 จังหวัด จากทั้งหมด 4 จังหวัดของปากีสถาน ประกาศใช้คำสั่งฉุกเฉินห้ามการรวมตัวกันทุกรูปแบบ หลังกลุ่มผู้สนับสนุนคานรวมตัวประท้วงและปะทะกับเจ้าหน้าที่ นอกจากนี้ คณะรัฐมนตรีปากีสถานยังอนุมัติให้ใช้กำลังทหารใน 3 จังหวัดและเมืองหลวง เพื่อควบคุมความสงบเรียบร้อย

ขณะที่กระทรวงมหาดไทยสั่งการตัดสัญญาณอินเทอร์เน็ตมือถือ และจำกัดการเข้าถึง Twitter, Facebook และ YouTube โดยโรงเรียนทั่วประเทศจะปิดการเรียนการสอนชั่วคราว และยกเลิกการสอบไล่ของนักเรียนระดับชั้นต่างๆ

ชาห์บาซ ชารีฟ นายกรัฐมนตรีปากีสถาน เตือนว่า การทำลายทรัพย์สินต่างๆ รวมถึงการโจมตีสถานที่ทางการทหารจัดเป็นการก่อการร้าย และผู้ก่อเหตุต้องได้รับโทษไม่ให้เป็นเยี่ยงอย่างต่อไป รวมทั้งประณามการกระทำเหล่านี้

ด้านรองประธานพรรค PTI ของคาน ขอให้ประชาชนใช้สิทธิในการประท้วงตามรัฐธรรมนูญ โดยอยู่ในกรอบสันติภาพและความสงบ ไม่ทำลายทรัพย์สินทั้งของภาครัฐและเอกชน ซึ่งก่อนหน้านี้พรรคเคยเรียกร้องให้ผู้สนับสนุนออกมาชุมนุมต่อต้านรัฐบาล หลังจากคานถูกจับกุม

ประเด็นสุดท้ายนี้เป็นสิ่งที่น่ากลัวเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากปากีสถานเป็นที่รวมของมุสลิมก่อการร้ายหลายกลุ่ม แต่ละกลุ่มพร้อมที่จะก่อความวุ่นวายในประเทศ จนขนาดบุกปล้นอาวุธนิวเคลียร์ของประเทศไปก็เป็นได้ ขณะนี้กองทัพปากีสถานมีระเบิดนิวเคลียร์อยู่ประมาณ 100-200 ลูก ซึ่งอยู่ในลักษณะพร้อมติดเป็นหัวรบเพื่อยิงจากจรวดและเป็นระเบิดที่พร้อมทิ้งจากเครื่องบินทิ้งระเบิด การที่กลุ่มก่อการร้ายหัวรุนแรงจะเข้าปล้นหรือนายทหารปากีสถานระดับสูงบางคน จะลักลอบขายอาวุธเหล่านี้จึงมีความเป็นไปได้มาก เมื่อเศรษฐกิจของประเทศย่ำแย่ และความระส่ำระสายในประเทศเพิ่มขึ้น

เป็นที่ทราบกันดีว่า ปากีสถานเป็นที่รวมของกลุ่มมุสลิมหัวรุนแรงหลายกลุ่ม เช่น ตาลิบัน (Taliban) ไชซ์เอโมหัมมัด (Jaish-e-Mohammed: JEM) ขุทมุล อิสลาม (Khudamul Islam) เตห์ริก อุลฟูร์กาน (Tehrik ul-Furqaan) กลุ่มก่อการร้ายเหล่านี้รัฐบาลปากีสถานประกาศให้เป็นองค์กรผิดกฎหมาย และอยู่ในทำเนียบผู้ก่อการร้ายที่ปรากฎในเว็บไซต์ของรัฐบาลสหรัฐอเมริกาได้ระบุกลุ่มก่อการร้ายในปากีสถานถึง 12 กลุ่มด้วยกัน แต่ละกลุ่มมีศักยภาพในการก่อการร้ายในระดับสากลอีกด้วย

สรุปแล้วอย่างไรก็ตาม ปากีสถานปฏิเสธไม่ได้ว่ากลุ่มก่อการร้ายนี้ไม่มีอิทธิพลในประเทศของตน กิจกรรมทางสังคมในปากีสถานและประเทศเพื่อนบ้าน เช่น อินเดียและอัฟกานิสถานยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง และเมื่อเกิดเหตุความวุ่นวายหรือสงครามกลางเมืองเกิดขึ้น มีโอกาสสูงอย่างยิ่งที่กลุ่มหัวรุนแรงเหล่านี้จะฉกฉวยโอกาสเข้ายึดครองอาวุธนิวเคลียร์เพื่อสร้างความหายนะกับศัตรูของตน

 

คำถามที่พบบ่อย (FAQ’s)

ประเทศปากีสถาน ใช้ภาษาอะไรในการสื่อสาร ?

  • ภาษาอูรดู อยู่ในอันดับที่ 20 ของภาษาที่มีคนใช้เป็นภาษาแม่ และเป็นภาษาราชการของประเทศปากีสถาน

ม็อบระดมประชาชนลงถนนของ นายอิมร่าน ข่าน อดีตนายกรัฐมนตรี เริ่มมาตั้งแต่เมื่อไร ?

  • เหตุการณ์ความวุ่นวายในปากีสถานเกิดขึ้นหลังจาก “อิมราน คาน” ได้เดินทางไปศาลสูงในกรุงอิสลามาบัด เมื่อวันที่ 9 พ.ค.
  • วันที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2565 นายอิมร่าน ข่าน ได้ออกโรงเดินสายปลุกม็อบ ระดมประชาชนลงถนนนับล้านคน พร้อมยื่นคำขาดกับรัฐบาล ให้ยุบสภาแล้วจัดการเลือกตั้งทั่วไปครั้งใหม่ และให้รัฐบาลทำใน 6 วันและประกาศทำสงครามศักดิ์สิทธิหรือจีฮาด (Jihad)กับรัฐบาลชุดนี้ เขาปลุกระดมมวลชนออกมาลงถนนเดินขบวนใน 7 เมืองใหญ่ของประเทศ โดยเฉพาะกรุงอิสลามาบัดเมืองหลวงของประเทศ ประชาชนที่เชื่อเขามีความโกรธแค้นรัฐบาลชุดนี้อย่างมากลงมือทำลายข้าวของสาธารณะ ปะทะกับเจ้าหน้าที่ตำรวจถึงขนาดต้องใช้ก๊าซน้ำตา จนถึงขนาดที่ทางการต้องสั่งให้กองทัพออกมารักษาความสงบ

ที่มา

https://th.wikipedia.org/

https://www.khaosod.co.th/

https://www.scb.co.th/th/

https://www.bangkokbiznews.com/world/

https://mgronline.com/around/

https://www.trekkingthai.com/

 

ติดตามอ่านเรื่องราวรอบโลกได้ที่  artgifts.net